Kelepçeleme Tekniği

 

Tesisatın Sabitlenmesi
Wavin AS’ın kelepçe ile sabitlenmesi gerilme olmayacak ve genleşmeyi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Montajda boru dış çapına uygun ve boru çevresini tam olarak kaplayacak, standart lastik contalı kelepçeler kullanılmalıdır (Şekil 1).

İç basınç oluşabilecek tesisatlarda, boru ve bağlantı parçalarının yatay olarak kaymalarını veya eksenden kaçmalarını engellemek için üretim programındaki güvenlik kelepçesi kullanılabilir (Şekil 2).

Montaj Şekli: Sabit Kelepçe

Sabit kelepçe tesisatta bir sabit nokta oluşturur. Dikey hatlardaki kaymayı engellemek için borulara uygun aralıklarla bu kelepçe uygulanmalıdır.
Bağlantı parçaları ve bağlantı parça grupları daima sabit nokta olacak şekilde monte edilmelidir. Yatay döşenen borular da bir sabit kelepçe ile sabitleştirilmelidir. Kelepçe aralığına uyulmak kaydıyla, borulara sabit kelepçe sonrası monte edilecek kelepçelerin, hareketli (serbest) olması gerekmektedir.

Montaj Şekli: Hareketli (Serbest) Kelepçe

Bu kelepçe borunun ısı değişimine bağlı olarak boyca rahat çalışmasını sağlayacaktır.

Boru Kelepçelerinin Ayarlanması

Wavin AS’ı sabitlemede kullanılan kelepçeler konusunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

 • Yatay hatlarda kelepçe aralığı 10 x boru dış çapı olarak alınmalıdır (Şekil 4). Dikey hatlarda ise her dış çap için 1-2 m aralıkta montaj yapılmalıdır (Şekil 3).
 • Kelepçeler, mümkün olduğu kadar atığın çarptığı yerlerde, yani yön değişmelerinde, kullanılmamalıdır.
 • Kelepçeler, yüzey ağırlığı yüksek noktalara (duvarlara, tavanlara) takılmalıdır.
 • Normal katlardaki (tavan yüksekliği yaklaşık 2,50 m) dikey hatlarda, 2 kayar kelepçe kullanımı tavsiye edilir. Tavan geçişleri sabit nokta olarak kabul edilir. Bundan sonraki kayar kelepçe, ilk körüklü manşondan sonra monte edilmeli, müteakip kelepçelerin montajında da istenen aralık göz önünde bulundurulmalıdır (Şekil 3).
 •  

   

 • Şaftlarda ve tavanı yüksek odalarda (2,50 m’den fazla) her boru için bir sabit, bir de kayar kelepçe kullanımı uygundur. Sabit kelepçe bağlantı parçasının / körüklü manşonun hemen üstünde, boru parçasının alt noktasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Kayar kelepçe sabit kelepçeden en fazla 2 m yukarıya monte edilmelidir (Şekil 4).

  Çok katlı yapılarda (3 kattan fazla) tesisatın aşağıya kaymasını engellemek için, DN 100’lük dikey hatlar, ilave bir taşıyıcı kelepçe ile sağlamlaştırılmalıdır.  
  Bağlantı parçası veya kısa borularla tesisattan yapılan tali hatlarda, ayrılmayı ve kaymayı engellemek için kelepçe kullanılmalıdır.
 •  

  Özel durumlarda, körüklü manşon yerine başka geçiş parçası (Örneğin; Kayar manşon) kullanılması durumunda, müsaade edilen en uzun boru boylarında (3 m) bir sabit kelepçe ve bir kayar kelepçenin montajı yapılmalıdır. Kayar manşonlar sabitleştirilmelidir.